Tehergépkocsi-vezető

2022.04.14

A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI). A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően ("C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriák) GKI alapképzésen, vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük. Nem kell sem alap-, sem továbbképzésen részt venniük az alábbi járművek vezetőinek:

 • amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
 • amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt állnak
 • amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, vagy új, vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba
 • amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
 • amelyeket járművezetési oktatás során használnak
 • amelyek nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő járművek
 • amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve, hogy e járművek vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához

GKI képesítés érvényessége: A GKI vizsga 5 évig érvényes. 5 év után GKI tanfolyamon történő részvétellel, és vizsgával kell megújítani.

Alapképzés:

A 2009. szeptember 9. után szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriák esetén közúton járművet vezetni csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon részt kell venni, majd sikeres vizsgát kell tenni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll:

Elméleti vizsgatárgyak:

1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés - teszt

2. Alapképesítési előírások alkalmazása - teszt

3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika - teszt

4. Alapképesítési esettanulmány - írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:

1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek "C" vizsga

2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban "C" vizsga

3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen "C" vizsga


Továbbképzés:

A 2009. szeptember 9. előtt szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriák esetén, vagy a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt.

Tehát a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező gépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt, de legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük. A belföldi árufuvarozói igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük.

2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúton a járművet vezetni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI továbbképző vizsga csak elméleti részből áll.

Vizsgatárgyak:

1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga - teszt

2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga- teszt

3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika vizsga - teszt

Alapképesítési különbözeti képzés: 

Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. után szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak:

1. Különbözeti alapképesítési vizsga - teszt

2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány - írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:

1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek "C" vizsga

2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban "C" vizsga

3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen "C" vizsga

Továbbképzési különbözeti képzés:

 Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. előtt szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI továbbképzési különbözeti vizsga csak elméleti részből áll.

Vizsgatárgyak:

 • Különbözeti továbbképzési vizsga - teszt

Jelentkezés szaktanfolyamra és vizsgára:

Jelentkezni személyesen lehet ügyfélfogadó irodánkban nyitvatartási időben.

 • Személyes iratok másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • Érvényes vezetői engedély az adott kategóriában
 • Ha van meglévő GKI kártya másolata
 • Befejezett 8. általános iskolai végzettség
 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 1 db színes igazolványkép
 • kezdőrészlet befizetése

E-learning típusú online elméleti képzés:

Ez a képzés forma egyedi igényekhez igazodva bármely napon megkezdhető, és Magyaroroszág területén bármelyik városból.

 • Az e-learning (otthon tanulható) képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma.
 • Digitális úton, internet segítségével érhető el.
 • Használható: Okostelefonon, tableten, számítógépen.
 • Gmail-es email címmel indítható el
 • A képzés elkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgázást.
 • A képzést megkezdésétől számítva 12 hónapon belül SIKERES vizsgát kell tenni, különben az egész képzést újra kell kezdeni. 

Vizsgahelyszínek:

Elméleti vizsga helyszíne: 9028 Győr, Tatai út 3.

Gyakorlati vizsga (alapképzés esetén) helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 3/A/3.