ÖNKÉNTES UTÁNKÉPZÉS

2022.05.11

felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/002568 

ÖNKÉNTES UTÁNKÉPZÉS: ÉVENTE EGYSZER CSÖKKENTHETŐK A KÖZLEKEDÉSI BÜNTETŐPONTOK

Május 10-től a járművezetők online is lekérdezhetik, hány közlekedési előéleti pontjuk van. Az összpontszám önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenthető, ennek menetét és szabályait jártuk körbe.

A jelenleg érvényes eljárás szerint a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (Nyilvántartó) értesíti a járművezetőt, ha a pontjainak a száma elérte a 13-at, egyben figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire és tájékoztatja a pontok csökkentését szolgáló önkéntes utánképzés lehetőségéről. Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát, azaz a közlekedési igazgatási hatóságot, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.

Online lekérdezési lehetőség

A Belügyminisztérium által kezdeményezett informatikai fejlesztésnek köszönhetően 2022. május 10-től a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) keresztül a járművezetők már teljesen ingyenesen, online is lekérdezhetik közlekedési előéleti pontjaik aktuális számát. Ehhez csak egy ügyfélkapus regisztrációra van szükség, majd az mo.hu-n belül a Közigazgatás -> Jog -> Tájékoztatás Közúti Közlekedési Előéleti Pontokról útvonalon érhetjük el a büntetőpontokat ismertető oldalt. Itt megtalálhatók mindazon közlekedési események és a hozzájuk kapcsolódó büntetőpontok, amelyek alapján az összpontszám megállapítása történt.

Az előéleti pontok csökkentésének lehetősége

A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (IX. 29.) Kormányrendelet 2§ (3) pontja értelmében "a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti". A jogszabály szerint 13 pontig 9 pontot, 14-17 pont között 6 pontot lehet ezen a módon levonni.

Ha a járművezető összpontszáma elérte vagy meghaladta a 18 pontot, a pontok száma már nem csökkenthető, ez esetben mindenképpen bevonják a vezetői engedélyt. Az önkéntes utánképzésen való részvétellel azonban ez elkerülhető, megelőzhető.

Érdemes néhány ezzel kapcsolatos szabályra, lehetőségre felhívni a figyelmet. Ezek egyike, hogy önkéntes utánképzésre a Belügyminisztérium 13 pontos értesítését megelőzően is lehet jelentkezni. Lényeges szabály az is, hogyha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt kiszabott 9 pont is szerepel, akkor az utánképzésen való önkéntes részvétellel az összpontszám csak az e feletti pontokkal csökkenthető. Végezetül ki kell emelni azt is, hogy a pontokat egy éven belül egyszer lehet csak önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenteni.

Az utánképzés menete

Önkéntes utánképzés keretében a járművezető a feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül az ún. III. programra kap besorolást. Az összesen két foglalkozásból álló, 12 órát felölelő programért a résztvevőknek 69 000 Ft-ot kell fizetni.

Az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolást a Vizsgaközpont három munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg a Nyilvántartó részére. A pontcsökkentésről - vagy adott esetben annak megtagadásáról - az igazolás alapján a Nyilvántartó határozattal dönt, amelyben értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A határozatot postai úton kapják meg a járművezetők.

Figyelem! A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson késett, nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!

Helyszínek, jelentkezési feltételek

Utánképzésre a Vizsgaközpont a fővárosban és országosan minden megyeszékhelyen lehetőséget biztosít. A folyamat elindításához és az utánképzésre való jelentkezéshez csupán a lakóhelye szerinti, vagy a területileg leginkább megfelelő képviseletet szükséges felkeresni, ahol a társaság munkatársai ügyfélszolgálati időben készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére, és a tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak.